ŞİRKET PROFİLİ

Faaliyet Raporu
Ortaklık Yapısı
Hakkımızda
Hakkımızda

TSKB Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. (TSKB GYO) bir portföy yönetim şirketidir. 2006 yılının başında kurulan Şirket, ortaklarına yüksek getiri sağlamak amacıyla karlı bir gayrimenkul portöyü oluşturmayı ve geliştirmeyi hedeflemektedir. Türkiye’nin ilk özel sermayeli kalkınma ve yatırım bankası olan Türkiye Sınai Kalkınma Bankası A.Ş.’nin (TSKB) bir iştiraki olan TSKB GYO, Bankanın 68 yıllık kurumsal birikim ve deneyiminden güç almaktadır.

TSKB GYO, bir sermaye piyasası kurumu olarak, gayrimenkullere, gayrimenkullere dayalı sermaye piyasası araçlarına, gayrimenkul projelerine, gayrimenkule dayalı haklara ve sermaye piyasası araçlarına yatırım yapabilir, belirli projeleri gerçekleştirmek üzere adi ortaklık kurabilir ve SPK’nın ilgili Tebliğinin izin verdiği diğer faaliyetlerde bulunabilir.

TSKB GYO’nun kurumsal stratejisinin temel değerlerini, tutarlılık, şeffaflık, kalite, sosyal sorumluluk, müşteri odaklılık ve ekip çalışması oluşturmaktadır. Şirketin yatırım stratejisinin ana ilkeleri, proje geliştirme yoluyla büyüme hedefine, sürdürülebilirliğe ve risk yönetimine dayanmaktadır. 10 milyon TL başlangıç sermayesi ile kurulan  TSKB GYO’nun, yaptığı yatırımlarla aktif büyüklüğü 31 Aralık 2017 sonu itibariyle 467 mn TL’ye, yönetim altındaki kiralanabilir alan büyüklüğü ise 3 bin m2'den 66 bin m2'ye ulaşmıştır. 

TSKB GYO’nun ödenmiş sermayesi yıllar içerisinde yapılan nakdi artışlarla 2008 yılı sonu itibari ile 100 milyon TL’ye yükseltilmiştir. TSKB GYO'nun kayıtlı sermaye tavanı 2010 yılının başında 200 milyon TL'ye çıkarılmış, Şirket, ödenmiş sermayesinin nakden 50 milyon TL artırılarak 150 milyon TL'ye yükseltilmesi ve artırılan sermayeyi temsil eden payların, mevcut ortakların rüçhan haklarının kısıtlanması suretiyle BİST'te halka arz edilmesi için SPK'ya başvurmuştur. Artırılan sermayeyi temsil eden paylarla birlikte, ortakların ek satış hakkı dahil toplam 57.500.000 TL tutarındaki paylar 25.03.2010 tarihinde Kurul kaydına alındıktan sonra, TSGYO işlem sembolü ile 09.04.2010 tarihinden itibaren Borsa İstanbul'da işlem görmeye başlamıştır.